Psychosomatische Energetica

Psychosomatische Energetica (PSE) is ontstaan vanuit het inzicht dat de meeste chronische klachten voortkomen uit onbewust opgeslagen emotionele traumata (conflicten).

De Psyche = ziel en Soma = lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en tussen beiden vindt er een constante feedback loop plaats. Emotioneel doorgemaakt trauma – ongeacht de intensiteit – waarvan men zich niet of slechts ten dele bewust is wordt geestelijk en/of lichamelijk als energieblokkade opgeslagen.

Opgeslagen traumata zijn ‘energie rovers’. Een deel van onze beschikbare energie wordt dan namelijk onderdeel van het onbewust in stand gehouden conflict. Deze kostbare energie kan daarmee niet worden ingezet voor belangrijke processen zoals metabolisme,  ontgifting, regeneratie, het immuunsysteem en het herstellen van de geestelijke balans.
Dit leidt uiteindelijk tot ziekten die met reguliere aanpak oorzakelijk vaak onbegrepen blijven en daardoor lastig of niet te genezen zijn. Het in stand gehouden (onbewuste) conflict beïnvloed gedrag, belemmert geestelijke groei en belast de fysieke gezondheid.

IMG_0283Psychosomatische energetica volgens de leer van Dr. Reimar Banis, levert volledig nieuwe inzichten op. Het is in staat blokkades en onderliggende conflicten te doorgronden en de gezondheid op zachte doch zeer effectieve wijze te herstellen.

 

Hoe werkt PSE?
Tijdens een PSE consult worden vitale, emotionele, mentale en causale energieverstoringen nauwkeurig gemeten. De test wordt uitgevoerd met een Reba testapparaat. De ‘energie rovers’ worden met frequenties via het Reba apparaat opgespoord en vervolgens met speciale complexmiddelen die men thuis inneemt opgelost. Deze middelen zijn in staat geblokkeerde energie vrij te maken en het onderliggende conflict – afhankelijk van de omvang – binnen enkele weken tot enkele maanden op te heffen.

Gemiddeld heeft men 1 kernconflict en een tot twee kleinere conflicten die voor het bewerkstelligen van totaal herstel aangesproken dienen te worden. Zijn deze blokkades en onderliggende conflicten opgelost dan komt hier ook de geblokkeerde levensenergie mee vrij die weer kan worden benut voor fysieke en mentale processen. Men komt terug in de eigen kracht en vitaliteit.

Is PSE ook geschikt voor kinderen?
Ook kinderen kunnen last hebben van in het onderbewustzijn opgeslagen conflicten. Net zoals verstoringen zich bij volwassenen uiten, zien we ook bij kinderen energiegebrek, lage immuniteit (vaak ziek), allergieën, concentratiegebrek, prikkelbaar, hyperactiviteit, gebrek aan belangstelling voor school, depressiviteit, ontbreken van doorzettingsvermogen, agressiviteit of teruggetrokkenheid. Psychosomatische Energetica werkt bij kinderen vaak zelfs sneller dan bij volwassenen. Het is dus een zeer geschikte behandeling voor kinderen.

Psychosomatische energetica voor kinderenEen kennismaking met PSE (engelstalig): https://www.youtube.com/watch?v=z7rnIQ4Kmiw

PSE kan als een op zichzelf staande therapie worden ingezet maar ook bijzonder goed gecombineerd met andere therapievormen, zoals psycho/speltherapie, fysiotherapie, medisch biomagnetisme, Guasha, etc.

Meer weten over Psychosomatische Energetica, of een afspraak maken? Stuur ons een email, of neem telefonisch contact op via : 06 14 95 01 23.

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!