Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van
De Qi van West (www.deqivanwest.nl). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig
te lezen.

Op deze inernetsite is het Nederlands recht van toepassing.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Medische disclaimer
Diensten van Praktijk De Qi van West zijn niet ter vervanging, doch uitsluitend complementair aan reguliere geneeswijzen bedoeld en worden als zodanig ingezet.

Wij adviseren u daarom te allen tijde om persoonlijke medische vragen, klachten of symptomen eveneens bij de reguliere (huis)arts te melden en alle behandelingen bij
Praktijk De Qi van West te melden en in overleg met de reguliere (huis)arts aan te gaan.

Gebruik van deze internetsite
Alle tekst op deze internetsite is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Qi van West is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite of met de onmogelijkheid om deze op enig moment te kunnen raadplegen.

De informatie op www.deqivanwest.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten
Hoewel De Qi van West uiterst selectief is ten aanzien van verwijzingen middels externe bronnen met vermelding of hyperlinks, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op desbetreffende internetsites worden aangeboden. Het gebruik van hyperlinks naar derden is volledig voor eigen risico.  

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Qi van West.